2017.03.13 Nota de premsa: Presentada queixa al Síndic de Greuges pel Barranc de Benillup

La "Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat" i l'associació "Rentonar, en defensa del Patrimoni Natural i Cultural" han presentat una queixa davant el Síndic de Greuges per l'abandó a què ha estat sotmès el poble de Benillup, en no resoldre els problemes dels despreniments de terra que el posen en perill, ni per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, ni per part de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural ni per part de la Diputació Provincial d'Alacant, i al no respondre cap d'aquestes institucions als escrits presentats per aquestes associacions.
 
En els escrits, se sol·licitava "que s'elabore el projecte i s'executen les obres oportunes per evitar els despreniments de terra sobre el Barranc de Caraita que posen en perill molts dels edificis del casc urbà de Benillup des de l'any 2004" i "que es constituís un grup de treball tècnic per a la resolució conjunta i coordinada del problema, format per personal de la Direcció general de l'Aigua (de la Conselleria de Medi Ambient), de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i de la Diputació Provincial de Alacant".

Aquests escrits es van presentar el dia 24 gener 2017 (enllaç) i cap institució ens ha contestat ni s'ha posat en contacte amb nosaltres.
El problema de les solsides continua i, cada vegada que plou amb intensitat hi ha nous despreniments, el que agreuja la situació episodi a episodi.

L'any 2011, al marge de qualsevol intervenció per la nostra banda, el Defensor del Poble va presentar una queixa d'ofici sobre aquest assumpte assenyalant el següent: "Iniciat davant la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient de la Comunitat Valenciana, sobre el risc d'ensorrament d'habitatges generat pel corriment de terres, produït per pluges en el Barranc de Caraita, terme municipal de Benillup (Alacant)" BOCG. Secció Corts Generals, sèrie A, núm. 35, de 12/04/2012

Malauradament, cap de les administracions vinculades a aquella Queixa de 2011 (Generalitat i Diputació Provincial d'Alacant), tot i manifestar-li al Defensor del Poble que acceptaven el suggeriment formulada i que "cadascuna en el marc de les seves competències, estudiaran alternatives per aconseguir disponibilitat pressupostària i obtenció de crèdit suficient per a escometre les obres necessàries amb què poder solucionar el problema objecte de l'actuació ", la realitat ha estat que cap administració ha fet absolutament res al respecte i l'avanç del barranc cap al poble continua produint-se.

El problema dels despreniments, ha vingut tractant-se repetidament en premsa i ràdio des de l'any 2004 fins avui. Aquesta premsa pot consultar ací.

Les associacions que presenten aquesta Queixa ("Rentonar, en defensa del Patrimoni Natural i Cultural" i "Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat") ho fan amb un doble objectiu:

  1. Que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i la Diputació Provincial d'Alacant, responguen a les sol·licituds que els vam fer en gener de 2017.
  2.  Que aquestes institucions, cadascuna en l'àmbit de les seves competències, i fins i tot constituint un "grup de treball tècnic" per a la resolució conjunta i coordinada del problema, facen tot el possible perquè se solucione el problema dels despreniments que amenacen el nucli urbà de Benillup.

Aquestes dues associacions recolzen i col·laboren amb els veïns i les veïnes de Benillup, que estan treballant en la creació de l’associació “Salvem Benillup”, que treballarà pels interessos del poble i dels seus habitants.

Compartir: