2017.02.01 Ordre del Dia del Plenari de la Diputació Provincial

ORDEN DEL DIA

Para la sesión que celebrará la EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL con carácter ORDINARIO el día 1 de FEBRERO de 2017, a las 12:00 horas :

RUEGOS Y PREGUNTAS

.- PREGUNTA formulada pel Portaveu Adjunt del Grup Compromís en relació amb la situación en que es troba la sol·licitud efectuada per l’Associació "Rentonar, grup per la conservació de la Natura i el Patrimoni" de solventar el desprendiment de terres de un barranc prop al nucli urbà de Benillup.

[Enllaç PDF]

Compartir: